TAV5960SC Scania

TAV5960SC Scania

Dzięki zestawowi lampek kontrolnych TAV5960 kierowca może zobaczyć na lampce kontrolnej kabiny kierowcy, czy sprzęg jest prawidłowo zamknięty.

Zestaw zawiera panel lampek kontrolnych, który obejmuje zintegrowaną jednostkę sterującą urządzenia. Dodatkowo zestaw zawiera przewód czujnika 15 mm (TAV5952) oraz niezbędne złącza montażowe.

Zestaw lampek kontrolnych LED montuje się na czujniku blokady głowicy sprzęgającej wyposażonej w zdalne sterowanie. Czujnik jest dostarczany w stanie fabrycznym z głowicami sprzęgającymi wyposażonymi w zdalne sterowanie. Czujnik wykrywa położenie sworznia blokującego głowicy sprzęgającej i przekazuje informacje do panelu lampek kontrolnych w kabinie.

Po otwarciu na panelu wyświetlacza zaświeci się czerwona lampka kontrolna. Czerwona lampka kontrolna zaświeci się również w przypadku nieprawidłowego działania, np. zerwania przewodu czujnika. Gdy głowica sprzęgająca znajduje się w pozycji zamkniętej, zapala się zielona lampka kontrolna.

Lampkę kontrolną można wyłączyć za pomocą przycisku na panelu wyświetlacza. Lampka kontrolna zaświeci się ponownie, gdy używana jest głowica sprzęgająca.

Jasność lampek kontrolnych LED dostosowuje się automatycznie do warunków oświetlenia.