TAV5960SC Scania (årsmodell 2016 och äldre)

TAV5960SC Scania (årsmodell 2016 och äldre)

Med hjälp av fjärravläsningssatsen ser föraren på signallampan i förarhytten om dragkopplingen är låst. Fjärravläsningssatsen kan monteras i alla TAV-dragkopplingarna.

Satsen innehåller:
– en indikatorpanel med en integrerad centralenhet som styr utrustningen
– 15 m givarkabel (TAV5952) och nödvändiga monteringskopplingar

Fjärravläsningssatsen monteras i låsgivaren till den fjärrdriftsförsedda dragkopplingen. Givaren levereras fabriksmonterad tillsammans med den fjärrdriftsförsedda dragkopplingen. Givaren identifierar genom låsstiftets rörelse om dragkopplingen är i öppet eller stängt läge och vidarebefordrar informationen till indikatorpanelen i förarhytten.

I öppet läge tänds en röd LED-lampa i indikatorpanelen. Den röda indikatorlampan tänds även i felsituationer, t.ex. om givarkabeln går sönder. När dragkopplingen är i stängt läge tänds en grön indikatorlampa.

Indikatorlampan kan släckas med en tryckknapp på panelen. Indikatorlampan aktiveras igen när dragkopplingen används.

LED-lampornas ljusstyrka justeras automatiskt efter ljuset i omgivningen.