TAV5990 Hydraulsats

TAV5990 Hydraulsats

Dragkoppling TAV50SR kan drivas hydrauliskt med TAV5990 hydraulsats.

Får inte användas i vägtrafik!