TAV100DS Servomekanism för tryckluftsdrivna TAV50DSR dragkopplingar

TAV100DS Servomekanism för tryckluftsdrivna TAV50DSR dragkopplingar

TAV100DS innehåller följande delar som behövs för byte av mekanism:

  • TAV100DS mekanism
  • TAV5035 bussningssats
  • TAV5035 bussningssats
  • Fästdelar för servon
  • TAV5026 manövervev
  • TAV5007DE och TAV5007DT mellangummin

Servomekanismen TAV100DS får inte monteras i manuella TAV50D dragkopplingar.