Bultsatser

Bultsatser

 

Två bultsatser krävs för att montera dragbalken och gavlar:

1. Bultsats för att fästa gavlar i fordonets ram.
-> välj en serie enligt de gavelspecifika instruktioner

2. Bultsats för att fästa dragbalken på gavlar
-> Gavlar fästas med boltsats TAV728

Produktkod Bultar Muttrar Brickor Mellanläg
M16x55 M16x65 M16x70 M16 M16-17 1 mm 2 mm 6 mm
TAV219 16 16 32
TAV728 20 20 40
TAV728-3 28 28 56
TAV729-2 15 15 30
TAV730 16 16 64
TAV731 16 16 48
TAV732 24 24 96 2 2 2
TAV732-5 28 28 112 2 2 2
TAV734 28 28 84
TAV734-5 32 32 96

Hårdhet av bultar, muttrar och brickor är 10.9.