TAV5100 Automatsmörjare

TAV5100 Automatsmörjare

Smörjer automatiskt 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan under den tid användaren bestämmer (1–12 mån).

  • Doseringshastigheten kan även ställas in under drift.
  • Doseringen av smörjmedel kan stängas av/startas på nytt vid behov.
  • Genomskinlig doserare, lätt att kontrollera återstående mängd smörjmedel.
  • Doseraren fungerar till och med under vatten! Tål även högtryckstvätt!
  • Miljövänlig, lätt att bortskaffa som batteri- och plastavfall.
  • Ofarlig att använda, flera säkerhetsgodkännanden. (Ex, GS och FM)
  • Det är mycket lätt att montera automatsmörjaren i mekanismen.