TAV5810S Servos skyddsplåt + fästbultar

TAV5810S Servos skyddsplåt + fästbultar