TAV735 duomatic monteringsplatta

Med hjälp av monteringsplattan kan nödvändiga trycklufts- och elanslutningar monteras i fordonet.

Monteringsplattan kan anpassas efter behov.