TAV drar pålitligt fram

Tillverkningen av TAV draganordningar bygger på mer än 40 års
erfarenhet inom området. I vår produktveckling har vi alltid lagt
allra största vikt vid responsen från användarna.

 

TAV DRAGANORDNINGAR

I vårt produktutbud ingår draganordningar för vanlig släpvagn och dolly. I utbudet ingår dessutom dragbalkar, gavlar, fjärravläsningssatser, tilläggsutrustning och reservdelar.

LÄR KÄNNA VÅRA PRODUKTER

TILLFÖRLITLIG

All vår produktutveckling styrs av produkternas tillförlitlighet. TAV-produktseriens jämna kvalitet och driftsäkerhet har övertygat aktörerna inom transportbranschen. TAV-draganordningslösningen är valet av vår ständigt växande kundkrets.

SÄKER

Som tillverkare av TAV-produktserien ser vi till att våra produkter alltid är säkra både för föraren och mitt i trafikflödet. Säkerhetskontrollerna börjar på produktionsenhetens montagelinje och fortsätter under hela livscykeln för tunga fordonskombinationer.

FÖREGÅNGARE

Som tillverkare av draganordningar är vi med om att utveckla och undersöka testningen av HCT-kombinationer med stora totalmassor i Finland. På så sätt får vi värdefull information för vår produktutveckling som gör det möjligt för oss att även i framtiden vara det rätta och säkra valet som leverantör av draganordningar för tunga fordonskombinationer.

Aktuellt