TAV lanserar ett nytt sortiment av dragbalkar

TAV lanserar ett nytt sortiment av dragbalkar

Förändringar i modulkombinationernas mått och massor har medfört nya krav på draganordningar för tunga fordonskombinationer. För att möta dessa behov lanserar TAV ett nytt sortiment av TAV-dragbalkar och gavlar med två huvudproduktlinjer våren 2023.

Dragbalken B200 passar särskilt för egentliga släpvagnar och lättare Dolly-kombinationer men dock för kombinationsmassor på upp till 80 ton.

Utöver de krav som nämns för dragbalken B200 uppfyller HD-seriens dragbalk B220 även kraven för att dra tunga centralaxlade vagnar och Dolly-vagnar. Detta gäller alla olika versioner och storlekar nu och långt in i framtiden. Dragbalken B220 passar för kombinationsmassor upp till 90 ton.

Utgångspunkterna för konstruktionen av den nya generationens TAV-dragbalkar har varit lätthet och hållbarhet. Den förstnämnda har genomförts genom att modernisera dragbalkens modell och struktur samt genom avancerade materialval. De nya balkarna har falsats från en enda plåt och mittförstärkningen fästs nu med ett bultband. Tack vare den osvetsade strukturen är ytbehandlingen överallt av jämn kvalitet, vilket förhindrar korrosion.

Utöver dragbalkarna har även det märkes- och modellspecifika sortimentet av gavlar förnyats. Konstruktionen har gjorts i samarbete med biltillverkare och andra aktörer inom branschen.

Typgodkännandena för de nya dragbalkarna och gavlar möjliggör också installation och användning av det bakre underkörningsskyddet TAV750, i enlighet med de senaste bestämmelserna, tillsammans med dessa produkter.

Försäljning och kundleveranser av produkterna inleds under mars 2023. Det hållbara och pålitliga sortimentet av TAV-draganordningar har Nyckelflaggan, vilket indikerar att en stor del av tillverkning sker i Finland.