NYTT BAKRE UNDERKÖRNINGSSKYDD TAV750 LANSERAD

NYTT BAKRE UNDERKÖRNINGSSKYDD TAV750 LANSERAD

TAV har lanserat nya TAV750 bakre underkörningsskydd. Traficoms typgodkännande för produkten och dess komponenter erhölls i april.

Underkörningsskydd är mycket viktigt för förarens och andra trafikanters säkerhet och är därför föremål för stränga lagkrav.

Regeln för underkörningsskydd styrs av UNECE R58 version 3. Den ställer även krav på de komponenter som används, som ska vara konstruerade och testade för att klara de högre påfrestningar som den nya förordningen kräver.

Förordningen trädde i kraft den 1 september 2021 för alla nyregistrerade fordon.

TAV:s nya bakre underkörningsskydd TAV750 med sina monteringsdelar uppfyller föreskriftens alla krav.

Mer information:
M. Korte Oy
tfn +358 3 371 2347
sales@tav.fi

Se produkter