TAV100 mekanism för manuella TAV50 dragkopplingar

TAV100 mekanism för manuella TAV50 dragkopplingar

Servomekanismen TAV100S får inte monteras i manuella TAV50 dragkopplingar.

TAV100S Servomekanism för tryckluftsdrivna TAV50SR dragkopplingar

TAV100S Servomekanism för tryckluftsdrivna TAV50SR dragkopplingar

Servomekanismen TAV100S får inte monteras i manuella TAV50 dragkopplingar.

TAV100D Mekanism för manuella TAV50D (Dolly) dragkopplingar

TAV100D Mekanism för manuella TAV50D (Dolly) dragkopplingar

TAV100D-mekanismen kan även monteras i dragkoppling med servo.

TAV100DS Servomekanism för tryckluftsdrivna TAV50DSR dragkopplingar

TAV100DS Servomekanism för tryckluftsdrivna TAV50DSR dragkopplingar

Servomekanismen TAV100DS får inte monteras i manuella TAV50D dragkopplingar.

Fjärravläsningsanordning

Fjärravläsningsanordning

Reservdelar för fjärravläsningsanordningar.