TAV5850 servosats

TAV5850 servosats

TAV-servosatsen består av ställdonssats TAV5900 och servocylindersats TAV5800.
TAV-servosatsen har beställningsnummer TAV5850. TAV-servosatsen passar till dragkoppling TAV50/50D.

Servocylindersatsen kan monteras i dragkoppling AV50/50D redan på fabriken.
Då behöver man bara installera en ställdonssats i fordonet.

Monteringen går snabbt och lätt tack vare den enkla infästningen. Servocylindern monteras direkt i mekanismen, på vevaxeln, med två fästbultar.
Servocylindern kan monteras antingen på höger eller vänster sida av dragkopplingen.
Servosatsen är densamma oavsett höger- eller vänsterhänthet.

Monteringssats TAV5822 krävs för montering på vänstra sidan.