TAV750 TYLNA OSŁONA PRZECIWNAJAZDOWA

Tylna osłona przeciwnajazdowa została homologowana zgodnie z normą E 58 wersja 3. Świadectwem homologacji objęte są płyty montażowe TAV216 i TAV217 oraz belka pociągowa TAV B190 z płytami bocznymi serii TAV706.

Tylnej osłony przeciwnajazdowej TAV750 nie wolno montować z użyciem innych elementów mocujących.

Zawiera płyty końcowe TAV751 i zestaw wsporników TAV712-2.

Homologacja UNECE R55.

Części zamienne:

Płyta końcowa TAV751

Zestaw wsporników TAV712-2 z rowkiem teowym, w tym śruby

Świadectwo homologacji dla tylnej osłony przeciwnajazdowej

Świadectwo homologacji dla belki pociągowej B190