Tylne osłony przeciwnajazdowe TAV216

Tylne osłony przeciwnajazdowe TAV216

Płyty montażowe TAV216 są używane z belką pociągową B190.

Płyty montażowe TAV216 są objęte świadectwem homologacji typu R58 rev3 tylnego zabezpieczenia TAV750.
Tylne osłony przeciwnajazdowe można zamontować bezpośrednio na płytach montażowych.

Płyt montażowych można również używać do montażu tylnych osłon TAV710 i TAV710-T objęte świadectwem homologacji typu R58 rev2.

Do instalacji wymagane są elementy montażowe TAV712-2. Kod produktu zawiera niezbędne śruby mocujące.