TAV är alltmer den originalmonterade dragkopplingen i Estland

TAV-produkternas kvalitet och tillförlitlighet har noterats också bland transportföretagen i vår s ödra granne Estland.Starka Finländska TAV väljs allt oftare som originalmonterad dragkoppling för tunga kombinationer. (Bilder: RIIKO)