TAV lanserar robustare dragkopplingsmodeller för modulkombinationer

Förändringar i modulkombinationernas mått och massor har medfört nya krav på draganordningar. TAV50-v2 som är avsedd för koppling av släpvagn med ledad dragstång och TAV50D-v2 som är avsedd för koppling av hjälpvagn (Dolly) är godkända för kombinationsmassor upp till 90 ton. Detta lämnar också en hög säkerhetsfaktor för 76-tonskombinationer i omlopp.

Sedan början av 2021 har Finland följt det nationella undantaget för E-typgodkännande av draganordningar för lastbilar. Därmed tolkas hållfasthetskraven för draganordningar i Dolly-kombinationer enligt kombinationens maximala vägtrafikmassa i stället för den totala tekniska massan. Utan ett nationellt undantag skulle kraven på draganordningar ha blivit betydligt överdimensionerade eftersom fordonskombinationernas största mått och massor är mer flexibla i Finland än i övriga Europa.

Förändringar i D- och Dc-värden

I TAVs nya dragkopplingsmodeller har D-värdet som beskriver draghållfastheten i körriktningen ökats från 190 kN till 220 kN. Dessutom har Dc-värdet för dragkoppling TAV 50D-v2 ökats från 120 kN till 160 kN. Dragkäftar som överensstämmer med de nya godkännandena är lämpliga för massor upp till 90 ton. TAV50D-V2 uppfyller även hållfasthetskraven för alla Dolly-kombinationers draganordningar. För tryckluftsdrift kan kopplingarna utrustas med en TAV-servocylindersats.

Försäljning och kundleveranser av V2-kopplingar inleds under mars månad.
”De nya modellerna klarade mycket krävande hållfasthetstester utan problem, vilket visar den höga kvaliteten och driftsäkerheten hos våra produkter”, säger Jarkko Schroderus från M. Korte Oy.  TAV-sortimentet är känt för sin hållbarhet och tillförlitlighet och har fått ett bra fotfäste inte bara i Finland utan även på internationella marknader under de senaste åren.

Mer information:
M. Korte Oy
tfn +358 3 371 2347
sales@tav.fi