TAV tar fotfäste på den lettiska marknaden

TAV deltog i förevisningsdagarna som organiserades av Lettlands områdesåterförsäljare SIA Unitruck den 12 -13. maj i kommunen Cēsis. Cēsis ligger i mitten av skogbevuxna Lettland, så det finns naturligt behov för transport av timmer. TAV är starkt engagerad inom transportfordonens utvecklingen på området.