1. Rekisterin pitäjä
M.Korte Oy on rekisterinpitäjä ja valvoo antamiasi tietoja ja on vastuussa henkilötiedoista tietosuojalain mukaisesti.
Yrityksen yhteystiedot:
M.Korte Oy
Hallinto
Keskuojankatu 16-18
33900 Tampere
03 – 3140 3111

2. Rekisterin nimi:
M.Korte Oy kerää henkilötietoja seuraaviin rekistereihin:
Asiakasrekisteri
Markkinointirekisteri
Toimittajarekisteri

3. Oikeusperuste sekä henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja säilytysaika

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on yksi tai useampi seuraavista:

– Sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena (tiliasiakassopimus, yhteistyösopimus)
– Rekisterinpitäjän oikeutettu etu asiakkuuden tai jonkin muun asiallisen ja merkityksellisen suhteen perusteella (asiakkuus, toimittajasuhde).
– Lakisääteinen velvollisuus (kirjanpitolaki, verolait) säilyttää tositeaineistoa

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yksi tai useampi seuraavista:
– Asiakassuhteen ylläpito
– Yhteydenpito asiakkaisiin
– Ostotietojen käsittely
– Suoramarkkinointi
– Toimittajasuhteiden ylläpito
– Yrityksen lakisääteisten velvollisuuksien noudattaminen

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Asiakas-, markkinointi- ja toimittajarekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään vain niin kauan kuin niitä voidaan pitää tarpeellisina niiden tässä tietosuojaselosteessa kuvatun käyttötarkoituksen kannalta. M.Korte Oy ja sen tietojen käsittelijät määrittelevät poistoajat ja poistamiskäytännöt sekä huolehtivat vanhentuneiden ja tarpeettomien tietojen poistamisesta.

4. Mitä tietoja keräämme?
Keräämme seuraavia henkilötietoja:
– Yhteystiedot: Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti
– Laskutustiedot
– Ostohistoria
5. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta jollakin seuraavista tavoista:
– Tiliasiakassopimus
– Yhteistyösopimus

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille tai EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole M.Korte Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Voimassa olevan lainsäädännön edellyttämin tavoin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla. Laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Työntekijöiden lisäksi myös verkkopalvelun ylläpitäjillä on pääsy henkilörekisteriin. Verkkopalvelun ylläpitäjien kanssa on tehty tietojenkäsittelysopimus, jossa on määritelty, miten he voivat käsitellä tietoja.

Paperiset arkistot säilytetään lukollisissa arkistokaapeissa valvotuissa tiloissa.

8. Asiakkaan oikeudet:
Sinulla on oikeus saada kopio omista henkilötiedoistasi, pyytää virheellisten henkilötietojen oikaisua sekä puutteellisten henkilötietojen täydennystä. Sinulla on myös oikeus pyytää meitä poistamaan sinua koskevat henkilötiedot, ellei niiden säilytys ole välttämätöntä esimerkiksi kirjanpitolain mukaan.
Sinulla on myös oikeus pyytää, että rajoitamme henkilötietojen käsittelyä seuraavien tilanteiden aikana:
Oikeutetun edun varmennuksen aikana
Virheellisten henkilötietojen korjaamisen ja niiden oikeellisuuden tarkastuksen aikana

Sinulla on myös oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä, jos niitä käsitellään mielestäsi väärin. Voit myös pyytää meiltä kopiot henkilötiedoista, joita olemme keränneet.
Edellä mainituissa tapauksissa lähetä meille yhteystiedoillasi ja allekirjoituksellasi varustettu kirjallinen pyyntö, jossa määrittelet, mitä toimenpiteitä haluat tehtävän. Toimita pyyntösi osoitteeseen:
Tietosuojapyyntö
M.Korte Oy
Hallinto
Keskuojankatu 16-18
33900 Tampere

Tietosuojapyyntöön pyrimme vastaamaan niin pian kuin mahdollista ilman aiheetonta viivästystä mutta viimeistään kuukauden kuluttua Tietosuojapyynnön vastaanottamisesta.

Sinulla on oikeus kieltää suoramarkkinointi lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen myynti[at]tav.fi tai vaihtoehtoisesti toimittamalla kieltosi edellä mainittuun postiosoitteeseen. Otsikoi viestisi ”Markkinointikielto”. Ilmoita selvästi, kiellätkö sähköpostitse ja/tai tekstiviesti-välitteisesti ja/tai postitse ja/tai puhelimitse toimivan markkinoinnin vai kaiken markkinoinnin.

9. Tietoturva
Meidän verkkosivustomme on rakennettu tietoturvalliseksi. Käytämme suojattua SSL-yhteyttä, palomuureja ja sivustoon kirjautuminen on salasanojen ja käyttäjätunnusten takana. Sivustolle suoritetaan säännölliset päivitykset, mikä vahvistaa sivuston tietoturvaa.

10. Evästeet
Sivustollamme on evästeitä, jotka keräävät tietoa verkkosivustomme käyttäjistä.
Evästeet mahdollistavat esimerkiksi Google Analyticsin ja Facebookin markkinoinnin seurannan. Näiden tietojen avulla pyrimme parantamaan verkkosivustoamme ja kohdentamaan markkinointia onnistuneemmin. Evästeet voi ottaa pois käytöstä oman selaimesi asetuksista, jolloin käyntiäsi verkkosivustollamme ei voi seurata.

11. Oikeus tietosuojaselosteen muuttamiseen
Pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta palveluiden kehityksen sekä lainsäädännön ja prosessiemme muutosten johdosta.