Gavel TAV706 serie

Dragkopplingen monteras med dessa gavlar ca 100 mm under fordonsramens undersida. Levereras parvis.

TAV706/SC/MB/VO/DAF:
Gaveln fästs direkt på ramen med 15 st M16 bultar på båda sidor (hårdhet 10.9). Fästning enligt monteringsanvisning. Bultsatsen 2 x TAV729-2.

TAV706IV/MAN:
Gaveln fästs direkt på ramen med 20 st M16 skruvar på båda sidor (hårdhet 10.9). Fästning enligt monteringsanvisning. Bultsatsen 2 x TAV728.

TAV706 Gavelpar håldelning 60 mm x 60 mm, mått

TAV706SC Gavelpar håldelning 50 mm x 50 mm, mått

TAV706MB Gavelpar håldelning 50 mm x 50 mm, mått

TAV706VO Gavelpar håldelning 50 mm x 60 mm, mått

TAV706DAF Gavelpar håldelning 60 mm x 60 mm, mått

TAV706IV Gavelpar håldelning 45 mm x 45 mm, mått

TAV706MAN Gavelpar håldelning 40/50 mm x 50 mm, mått