Gavel TAV706 serie

Gavel TAV706 serie

Dragkopplingen monteras med dessa gavlar ca 100 mm under fordonsramens undersida.
Levereras parvis.

TAV706/SC/MB/VO/DAF:
Gaveln fästs direkt på ramen med 12 st M16 skruvar på båda sidor (hårdhet 10.9). Den översta och den nedersta hålraden i gavelns bultmönster ska användas vid fastsättningen.

TAV706IV/MAN:
Gaveln fästs direkt på ramen med 14 st M16 skruvar på båda sidor (hårdhet 10.9). Gaveln fästs i ramen i de yttersta hålen i bultmönstret (= 14 st).

TAV706 Gavelpar håldelning 60 mm x 60 mm, mått

 Skruvsatser TAV728-2

TAV706SC Gavelpar håldelning 50 mm x 50 mm, mått

 Skruvsatser TAV728-2

TAV706MB Gavelpar håldelning 50 mm x 50 mm, mått

Skruvsatser TAV728-2

TAV706VO Gavelpar håldelning 50 mm x 60 mm, mått

Skruvsatser TAV728-2

TAV706DAF Gavelpar håldelning 60 mm x 60 mm, mått

Skruvsatser TAV728-2

TAV706IV Gavelpar håldelning 45 mm x 45 mm, mått

Skruvsatser TAV728-3

TAV706MAN Gavelpar håldelning 40/50 mm x 50 mm, mått

Skruvsatser TAV728-3